گروه مالی پاسارگاد

 

بانک پاسارگاد

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد ( فناپ)

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد

شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

شرکت لیزینگ پاسارگاد

شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد

شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

شرکت مادر تخصصی(هلدینگ)توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

شرکت ساختمان شهرسازی هشتم

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

شرکت مبنای خاورمیانه

شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

بیمه اتکایی ایرانیان

شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد

پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد

دانشگاه خاتم

شرکت نسیم سلامت پاسارگاد