بیمه نامه عمر و تامین آتیه

بیمه نامه عمر و مستمری

بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی، حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات می تواند تأمین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تأثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت.

پاسخ به اعتراضات مشتریان قسمت پنجم

"یک میلیارد سی سال دیگر به چه درد من میخورد."
این اعتراض یکی از معمول ترین و پر تکرار ترین اعتراضاتی است که مشتریان عنوان می نمایند. در پاسخ به این اعتراض حتما به سه مورد مطرح شده در زیر اشاره بنمایید:
1-معمولا تنها عاملی که باعث کاهش قدرت و توان مالی صندوق در بیست یا سی سال آتی میشود تورم میباشد که افراد با یک حساب سرانگشتی به آن می سند اما همین افراد فراموش میکنند که این تورم تاثیر مشابهی روی مبالغ پرداختی آنان به شرکت بیمه دارد و تنها به صرف 10 درصد افزایش سالانه نمیتوان ادعا نمود که در مسیر کنترل تورم میباشند. بعنوان مثال شخصی که ماهانه پنجاه هزار تومان پرداخت میکند با فرض افزایش سالانه ده درصد در سال پنجم مبلغ ماهانه حدودا 75 هزار تومان پرداخت مینماید که تورم مورد نظر  و محاسبه مشتری نمی تواند با این افزایش مهار شود. لذا با افزایش هوشمندانه حق بیمه در هر سال میتوان طوری صندوق را افزایش داد که همیشه کارآمد باشد. به عبارتی با پرداخت مبلغی معادل پنجاه هزار تومان امروز در همه سالهای بیمه ای میتوان مبلغی معادل یک میلیارد امروز را نیز سی سال دیگر دریافت کرد. 
2-مشتریان اغلب کل مبلغی را که در طی مدت سی سال پرداخت کرده اند مورد اشاره قرار می دهند و فراموش می کنند که این مبلغ را طی سال و سیصد و شصت ماه با سیصد قدرت خرید متفاوت پرداخت کرده اند و در عوض مبلغ دریافتی از شرکت بیمه را با همان مبلغ پرداختی خودشان در سال و ماه آخر مقایسه می کنند. 
3-اصلا بیاید فرض کنیم که این کاهش قدرت مالی و توان خرید برای صندوق اتفاق بیفتد مثلا یک میلیارد سی سال دیگر مانند پنجاه میلیون تومان امروز باشد، آیا همین مبلغ در همین امروز ده ها گره از کار بسته بسیاری از افراد نمی گشاید؟ چند نفر در جامعه وجود دارند که با همین مبلغ چندین کار دلخواه و آرزوی خود را جامه تحقق می پوشانند؟