بیمه نامه عمر و تامین آتیه

بیمه نامه عمر و مستمری

بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی، حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات می تواند تأمین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تأثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت.

پاسخ به اعتراضات مشتریان قسمت ششم

" می خواهم در بانک، بورس، ارز، طلا و.... سرمایه گذاری کنم "
همکاران گرامی در واکنش به این اعتراض مشتری حتما پاسخ رو به  دو قسمت تقسیم کنید.
قسمت اول: بر شماری نقاط ضعف مشهود این سرمایه گذاری ها. 
بدیهی است که این نو ع از سرمایه گذاری ها که به سرمایه گذاری شناور معروف می باشند همواره از نوسانات بالایی برخوردار می باشند و دو آیتم برد و باخت را توام همراه دادند پس هیچ گاه در رده سرمایه گذاری های مطمئن به شمار نمی آیند چه بسیار افرادی که بواسطه حضور در این نوع از کسب و کار به یکباره و بعلت بروز نوسانات کنترل و پیش بینی نشده همه دارایی های خود را یک شبه از دست داده اند و عمیقا متضرر شده اند و در این بین تنها بانک می باشد که از این امر مستثنی است. از طرفی در بسیاری از این حوزه ها استرس ناشی از نوسانات ذکر شده بیشترین میزان فشار روحی و جسمی را به فرد متحمل می کند که می تواند عوارض زیادی را به همراه داشته باشد. همچنین همواره در دوسوی این نوسانات برنده و بازنده وجود دارد یعنی برد یک طرف معامله ماحصل شکست طرف دیگر است. 

قسمت دوم. برشماری نقاط قوت سرمایه گذاری در صنعت بیمه. 
اولین مزیت از این دسته وجود پوشش های حمایتی بیمه نامه هاست که سایر انواع سرمایه گذاری  ها از جمله بانک از آن بی بهره اند. یعنی عملکرد دو سویه بیمه (پس انداز و پوشش) در این میان کاملا مشهود می باشد. 
دومین مزیت بیمه در خصوص میزان مبالغ اندکی می باشد که بصورت ماهانه پرداخت می گردد که در سایر انواع سرمایه گذاری های ذکر شده وجود یک سرمایه اولیه چشمگیر و کلان  به خوبی احساس می شود.
در پایان باید حتما به این نکته اشاره شود که در صنعت بیمه مهم ترین اتفاقی که روی می دهد تحت چتر حمایت قرار گرفتن شخص سرمایه گذار می باشد بعبارتی می توان از این مثال استفاده نمود که: اگر یک دستگاه ضرب اسکناس داشته باشید خود دستگاه را بیمه می کنید یا اسکناس های خروجی آن را؟