معرفی شرکت طلایه داران امید پاسارگاد

شركت طلایه داران امید پاسارگاد(سهامی خاص)، در سال یک هزار و سیصد و نود و هشت با هدف جذب، آموزش، پشتیبانی نمایندگان و مشاوره و فروش انواع بیمه نامه شرکت بیمه پاسارگاد تاسیس گردید. مدیریت و کارکنان این شرکت با توجه به سابقه سالیان متمادی فعالیت در شرکت بیمه پاسارگاد و فعالیت آموزشی خود در زمینه آموزش و تربیت نمایندگان و با توجه آگاهانه به توسعه پایدار و تعالی سازمانی؛ تلاش دارند تا پرانگیزه و استوارتر از گذشته، همچنان مطمئن و سنجیده گام بردارند. کیفیت مطلوب و هزینه معقول در زمان مناسب برای فروش انواع بیمه نامه و تربیت نمایندگان توانمند و خلاق برای فروش بیمه نامه های شرکت بزرگ بیمه پاسارگاد ، تعریفی است که ما از انجام فعالیت خود داریم. شرکت نمایندگی طلایه داران بر اساس مأموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها؛ ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی و حتی فراتر از آن، با همکاری بهترین مدرسین تراز اول، امكان ارائه و انجام هرگونه مشاوره، جذب، آموزش، پشتیبانی، را دارا میباشد.