بیمه نامه عمر و تامین آتیه

بیمه نامه عمر و مستمری

بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی، حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات می تواند تأمین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تأثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت.

سامانه موبایلی

وجود روش های گوناگون پرداخت اقساط بيمه نامه های عمر و تأمين آتيه، از جمله امکاناتی است که شرکت بيمه پاسارگاد برای بيمه گذاران خود فراهم نموده است. بيمه گذاران می توانند عالوه بر حضور در شعبه های بانک ها، از طریق دستگاه های خود پرداز و نيز سایت بانک پاسارگاد اقساط حق بيمه خود را پرداخت نمایند.

مکانات این نرم افزار و مزایای استفاده از آن:

 •  دسترسی بيمه گذار به تمام بيمه نامه های خود در یک نرم افزار.
 • امکان پرداخت اقساط تمام بيمه نامه های بيمه گذار در هر زمان و مکان .
 • تنها روش پرداخت قسط که نياز به شناسه قبض و شناسه پرداخت ندارد.
 • تنها روش پرداخت قسط که در آن بيمه گذار نمی تواند قسطی را پرداخت کند مگرآن که تمام اقساط قبلی را پرداخت کرده باشد.
 •  بيمه گذار بالفاصله پس از پرداخت، به روز رسانی وضعيت اقساط حق بيمه خود را در نرم افزار مشاهده می نماید.
 • تنها روش پرداخت قسط که بالفاصله پس از پرداخت، پيامک تأیيد دریافت قسط از سوی شرکت بيمه پاسارگاد برای بيمه گذار ارسال می شود.
 • تنها روش پرداخت قسط که بيمه گذار بالفاصله پس از پرداخت، می تواند ثبت دریافت قسط را در سایت شرکت بيمه پاسارگاد مشاهده کند.
 • مشاهده سوابق پرداخت اقساط حق بيمه(با مشخص بودن پرداخت در سررسيد، پرداخت با تأخير و اقساط معوقه)

روش استفاده از نرم افزار:

 1. بيمه گذار با مراجعه به سایت رسمی شرکت بيمه پاسارگاد، آخرین ورژن نرم افزار را دانلود و نصب می نماید.
 2. در اولين مرتبه ی استفاده از نرم افزار، کاربر بایستی در سيستم ثبت نام کند.
 3. از آنجا که این نرم افزار حاوی اطالعات مالی بيمه نامه می باشد و نباید در اختيار افرادی غير از بيمه گذار قرار بگيرد، مراحلی پيش بينی شده است تا اطمينان حاصل شود که کاربر همان شخص بيمه گذار است.

1.2 .کاربر، اطالعات درخواست شده را وارد نموده و دکمه "ورود" را لمس می نماید.

2.2 .شماره تلفن همراه، باید همان شماره ای باشد که در هنگام صدور در بيمه نامه درج شده است.

3.2 .اگر تمام اطالعات وارد شده صحيح باشند، "کد فعال سازی" از طریق پيامک به همان شماره موبایل ِ وارد شده، ارسال می شود.

4.2 .کاربر"کد فعال سازی" راوارد کرده و بدین ترتيب مرحله ثبت نام به پایان می رسد.

دانلود سامانه موبایلی مخصوص اندروید  راهنمای تصویری سامانه موبایلی