بیمه نامه عمر و تامین آتیه

بیمه نامه عمر و مستمری

بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی، حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات می تواند تأمین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تأثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت.

بیمه پاسارگاد متکی به یک شخص نیست

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد بیان کرد: بیمه نامه عمر یک بیمه‌نامه فروختنی است یعنی بیمه‌گران اگر به دنبال فروش بیمه‌نامه عمر هستند باید به دنبال یک شبکه فروش قوی باشند زیرا اشخاص خود برای خرید این بیمه‌نامه مراجعه نمی‌کنند و برای فروش این بیمه‌نامه باید کسانی باشند که بتوانند با مراجعه به مردم و ارزیابی وضعیت اقتصادی هر فرد بیمه‌نامه مناسب وی را طراحی کنند.

معصوم ضمیری در گفتگو با چابک آنلاین گفت: شرکت بیمه پاسارگاد، 14 سال پیش به عنوان یک شرکت با یک برنامه کاملا تعریف شده آغاز به کار کرد که این برنامه دارای اهداف مشخص و معینی بود، تاسیس شرکت بیمه پاسارگاد مصادف با بازنشستگی من در بیمه آسیا بود.

وی با اشاره به تصمیمات شرکت بیمه پاسارگاد در راستای احیای یکی از محصولات مغفول مانده صنعت بیمه به نام بیمه نامه عمر، گفت: بیمه پاسارگاد محصولی را تحت عنوان بیمه نامه عمر و تامین آتیه طراحی کرده و امکانات لازم برای توسعه این محصول را فراهم کرد که این امکانات در تیم فنی خوب، سیستم های آی تی مناسب و شبکه فروش قوی خلاصه می شود.

ضمیری خاطرنشان کرد که سه ویژگی بالا، قوی ترین عوامل توسعه بیمه نامه های عمر در شرکت بیمه پاسارگاد بودند که منجر به رشد این شرکت شد و درحال حاضر شرکت بیمه پاسارگاد نزدیک به 5 میلیون بیمه نامه عمر به صورت انفرادی  به فروش رسانده که یک رکورد فروش در بازار بیمه کشور بوده  به طوری که بیش از 60 درصد تولید شرکت، بیمه نامه عمر است.

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد ،با بیان اینکه  لازمه  بعضی از محصولات بیمه ای این است که شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه حضور فعال داشته باشند، افزود: یکی از این محصولات، بیمه نامه های عمر هستند که منابع سنگینی را در شرکت های بیمه ای متمرکز می کنند و بازار سرمایه نیازمند توسعه بیمه‌نامه‌های عمر بوده تا شرکت‌های بیمه‌ای حلقه واسطی بین جمع آوری منابع از مردم وسرمایه‌گذاری این منابع به وکالت از بیمه‌گزاران در بازار سرمایه باشند.

وی، تصریح کرد که یکی از موارد عدم توسعه بیمه نامه های عمر در کشور نبود بازار سرمایه مطمئن  است زیرا  در صورت نبود بازار سرمایه مطمئن ، شرکت های بیمه ای برای سرمایه گذاری منابعی  که از بیمه گذاران خود دریافت می کنند دچار مشکل می شوند.

ضمیری، با بیان اینکه این شرکت بیمه ای متکی به یک شخص نیست، افزود: در شرکت بیمه پاسارگاد گروهی  از افراد با یکدیگر هم سلیقه و همراه شدندکه من در این گروه به عنوان مدیرعامل ، توانستم گروه را به خوبی هماهنگ کنم تا وظایف خود را به عنوان وظایف تکمیل کننده یکدیگر به کارببرند.

وی،  اذعان داشت که یکی از اهداف در زمان تاسیس بیمه پاسارگاد حضور در تمام کشور بود به همین دلیل است که بعد از دو شرکت بیمه ایران و آسیا که بزرگترین شرکت های بیمه ای کشور هستند از لحاظ تعداد شعب و نمایندگی در رتبه سوم قراردارد.

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد اعلام کرد: لازمه برخی ازمحصولات بیمه ای حضور فعال شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه است که یکی از این محصولات بیمه نامه های عمر هستند.

ضمیری، گفت:  با وجود آنکه صنعت بیمه عمر بسیار طولانی در جامعه دارد ولی در سال های اخیر دچار یکسری تحولاتی شده که منشاء این تحولات خصوصی سازی مجدد این صنعت و ورود شرکت های جدید بیمه ای به بازار است.

وی افزود: شرکت های جدید بیمه ای بانوجه به ظرفیتی که در بازار بیمه کشور وجود داشت در یک زمان بسیار محدود به تعداد بسیارزیاد تاسیس شدند و تاسیس شرکت ها ایجاب می کرد که همکاری مشترکی در قالب سندیکا با یکدیگر داشته باشند تا سندیکا بتواند از حقوق مشترک شرکت های بیمه ای مراقبت کند.

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد با اشاره به ضروری بودن سندیکا به عنوان یک محفل هماهنگ کننده شرکت های بیمه ای، اظهارکرد: تمامی دبیرکل هایی که در سندیکا انجام وظیفه کرده اند هرکدام در جای خود منشا خدمات بسیار خوبی بودند و توانستند کارهای مفیدی انجام دهند.

ضمیری ادامه داد: در آخرین انتخابات سندیکا، اختلاف نظری مابین مدیران عامل شرکت های بیمه ای وجود داشت، اما بعد از انتخاب دبیر کل تمامی اختلاف ها به طور کامل کنار گذاشته شد و همه درحمایت از سندیکا هم عهد و متحد شدند و سندیکا را به عنوان محلی که می تواند هماهنگ کننده سیاست های فردی شرکت ها با سازمان نظارت به نام بیمه مرکزی و در بین خود شرکت ها باشد پذیرفتند.

وی، با بیان اینکه در حال حاضر زمینه همکاری بسیار خوبی در سندیکا فراهم شده، گفت: تاکنون برنامه های خوبی به اجرا درآمده و سندیکا در تلاش برای رسیدن به جایگاه اصلی و قانونی خود است تا بدینوسیله بتواند به بازار بیمه کشور کمک کند.

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد درخصوص بدعهدی برخی از شرکت های بیمه در برابر توافق انجام شده در سندیکا برای عدم تخفیف 2.5 درصدی بیمه نامه شخص ثالث، بیان کرد: درحال حاضر هیچ شرکت بیمه ای همچین تخفیفی را به بیمه گذاران نمی دهد مگر این که برخی از شرکت های بیمه ای در گذشته قراردادی منعقد کرده بودند به صورت گروهی تا زمان اتمام قرارد داد مشکلی ندارد.

ضمیری بابیان اینکه شرکت های بیمه ای همانند پرنده ای هستند که با دوبال پرواز می کنند، گفت: بال اول، بیمه نامه هایی است که می فروشند و بال دوم، سرمایه گذاری است، هرکدام از این دوبال ناقص باشد دچار مشکل می شوند باید متعادل و هماهنگ  پیش بروند.

وی خاطرنشان کردکه مشغول شدن یک شرکت بیمه ای در بازار سرمایه نه تنها  او را از فعالیت  اصلی بیمه گری دور نمی کند بلکه موفق بودن در بازار سرمایه  سبب می شود که شرکت بیمه ای به وعده های خود در قبال بیمه گذارانش به درستی عمل کند و سود منطقی به آن ها بپردازد.