بیمه نامه عمر و تامین آتیه

بیمه نامه عمر و مستمری

بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی، حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات می تواند تأمین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تأثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت.

ویژگی های ما

چرا ما را انتخاب می کنید؟

مطالب آموزشی

 • مطالب و موضوعات آموزشی

 • پاسخ به اعتراضات مشتریان قسمت پنجم
 • پاسخ به اعتراضات مشتریان قسمت چهارم
 • پاسخ به اعتراضات مشتریان قسمت سوم
 • پاسخ به اعتراضات مشتریان قسمت دوم
 • پاسخ به اعتراضات مشتریان قسمت اول
 • آخرین اطلاعات صنعت بیمه

 • جایگاه شغلی نمایندگان در اقتصاد جهان
 • چشم انداز صنعت بیمه در افق ایران1404
 • جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور
 • شاخص ایفاء تعهدات در صنعت بیمه
 • شاخص توانگری مالی در صنعت بیمه
 • خدمات ویژه مشتریان

 • درخواست ارسال مشاور
 • برخورداری از تسهیلات ویژه
 • کسب امتیاز مشتری جدید
 • رتبه بندی مشتریان وفادار
 • باشگاه مشریان طلایه داران

همـکـاران ما

ما با چه شرکت هایی همکاری میکنیم
بیمه ایران
بیمه گران
بیمه مرکزی
بیمه پاسارگاد