چشم انداز صنعت بیمه در افق ایران 1404

صنعت بیمه ایران در افق ۱۴۰۴، صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه ای و عجین شده با جامعه که اطمینان را برای روند طبیعی زندگی آحاد مردم ایران و چرخه فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدماتی) کشور به شیوه ای آسان، سریع، مشتری مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه جانبه تامین کرده و ضمن تعامل سازنده و موثر در سطح بین الملل در جایگاه اول صنعت بیمه بین بیمه گران منطقه آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه باید قرار گیرد.

به منظور دستیابی به این چشم انداز اهداف کلان صنعت بیمه به شرح زیرخواهد بود:

1- تحقق شرایط تجاری و رقابتی برای صنعت بیمه کشور با سایر کشورها و بهره برداری مناسب صنعت بیمه از ظرفیت های اقتصادی کشور

2- بهره مندی دهک های پایین درآمدی از خدمات بیمه ای و تعادل در پوشش بیمه ای مناطق مختلف کشور و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به صنعت بیمه کشور

3- تقویت جایگاه صنعت بیمه در حفظ سرمایه های ملی و نیز عرضه خدمات همه جانبه بیمه ای به خانوارها، بنگاه های اقتصادی و مشتریان خارجی به صورت آسان، سریع، مشتری مدار و ارزان

4- ارتقای نظارت در صنعت بیمه کشور با تقویت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در این خصوص، با توجه به اهداف کلان در نظر گرفته شده برای صنعت بیمه کشور در چشم انداز 1404، توجه جدی به راهبردهای پنج گانه ذیل باید مورد توجه جدی صاحب نظران و تصمیم گیران این حوزه قرارگیرد:

راهبرد اول: توسعه فرهنگ بیمه و ارتقای سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی

راهبرد دوم: افزایش تنوع و توسعه محصولات بیمه ای

راهبرد سوم: تسهیل حضور بیمه گران خارجی در بازار بیمه کشور و گسترش همکاری بیمه ای در سطح منطقه و جهان با تقویت رقابت در بازار بیمه اتکایی

راهبرد چهارم: استقرار نظام نوین نظارت هوشمند، نهادینه و خودتنظیم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

راهبرد پنجم: طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه بیمه گری

از آنجا که این سند، تبلور اهداف و آرمان های چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش بیمه های بازرگانی کشور بوده و همچنین مبحث روز اقتصاد مقاومتی، براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز توجه به تحولات اخیر در سطح ملی و بین المللی کشور با رفع تحریم های ظالمانه از صنعت بیمه کشورمان، لزوم ایجاد تغییرات جدی کوتاه مدت و میان مدت در کارکرد بیمه های دولتی و خصوصی کشور بیش از پیش، باید مورد توجه متولیان صنعت بیمه کشورمان قرار گیرد.