رتبه بندی مشتریان وفادار

به منظور برخورداری از سطح خدمات ویژه و تسهیلات و تخفیفات قید شده٫ مشتریان گرانقدر شرکت طلایه داران می توانند از طریق پلن قید شده در زیر کسب رتبه نموده و سطح برخورداری خویش را افزایش دهند. بدیهی است هرچه مشتری عزیز در سطح بالاتری از پلن مذکور قرار گیرد دسترسی بیشتر و وسیع‌تری به خدمات باشگاه مشتریان خواهد داشت.

سطح یک : مشتریان عادی شرکت ( برنزی ) از امتیاز 1 تا 50 

 سطح دو : مشتریان راضی شرکت ( نقره ای ) از امتیاز 50 تا 200

سطح سه : مشتریان هوادار شرکت ( طلایی ) از امتیاز 200 تا 500

سطح چهار : مشتریان وفادار شرکت ( الماسی ) از امتیاز 500 به بالا